Üretim – Yönetim Stajı


ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÜRETİM VE YÖNETİM STAJLARI

Endüstri Mühendisliği lisans öğrencileri çeşitli imalat (otomotiv, elektronik, beyaz eşya ve yan sanayi vb.) ve hizmet (bankacılık, sigortacılık, hastane ve yatırım kurumları vb.) işletmelerinde bilgi ve deneyimlerini arttırmak üzere Üretim Stajı ve Yönetim Stajı olmak üzere iki zorunlu stajı yapmakla yükümlüdürler. Üretim Stajı imalat sektöründe, Yönetim Stajı ise hem imalat hem de hizmet sektöründe yapılabilir.

Stajınız Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları çerçevesinde olmalıdır.

ÜRETİM VE YÖNETİM STAJ SÜRECİ SUNUMU

Staj sürecini detaylı bir şekilde açıklayan sunum dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

ÜRETİM VE YÖNETİM STAJI

 • Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları’nda bulunan kriterlere uygun bir şirket bulunuz. Staj yapacağınız şirket staj defterinde belirtilen tüm sorulara cevap verebileceğiniz nitelikte olmalıdır.
 • Üretim ve Yönetim Stajı yapılacak şirkette en az 1 Endüstri Mühendisi bulunmalıdır. Üretim Stajı yapılacak olan işletmede en az 50 çalışan, Yönetim Stajı yapılacak olan şirkette en az 10 çalışan bulunmalıdır.
 • Şirket istediği takdirde stajın zorunlu olduğu ve bu süre zarfında sigortanın üniversite tarafından ödeneceğini belirten “Staj Zorunluluk Belgesi’ni” Bölüm Sekreterliği’nden talep ederek teslim edebilirsiniz.
 • Staj tarihlerinizi kesinleştirdikten sonra, zorunlu sigorta için Staj Başlama ve Kabul Formu’nu” (SGK Formu) doldurunuz. Bu form stajınızın başlamasından en az 3 Hafta önce Bölüm Sekreterliği’ne teslim edilmiş olmalıdır.
 • SGK Formu onaylandıktan sonra Dekanlıktaki ilgili birim tarafından SGK girişiniz yapılır ve SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi’ne e-devlet üzerinden ulaşılabilir.
 • Staj yapmanın amacı imalat ve hizmet işletmelerini yerinde tanımak olduğundan, öğrenciler staj yapılan işletmelerde gözlem yaparak her gün yeni bir şeyler öğrenmeye ve işletmede bulunan Endüstri Mühendislerinin ve diğer mühendis ile meslek gruplarının deneyimlerinden faydalanmaya çalışmalıdır.
 • Stajınız süresince, yaptığınız stajın (Üretim/Yönetim) şablonundaki sorulara verilecek yanıtlar araştırılmalıdır. Öğrenciler soruların tamamı için azami çabayı göstermekle yükümlüdür. Tüm sorulara (Genel, Üretim/Yönetim Stajı ve Staj Sonu Sorularına) ilişkin tüm cevaplar detaylı olarak staj defterinde yer almalıdır. Aksi halde, stajınız geçersiz sayılır.
 • Stajınızı tamamlayınız ve aşağıda belirtilen ilgili staj şablonuna uygun şekilde staj defterinizi hazırlayınız.
  • Üretim Stajı şablonuna ve staj sorularına ulaşmak için tıklayınız.
  • Yönetim Stajı şablonuna ve staj sorularına ulaşmak için tıklayınız.

STAJ DEFTERİNİN ELDEN TESLİMİ

 • Yaz döneminde staj yapan öğrenciler stajını tamamladıktan sonra  staj defterini güz yarıyılının başlamasını takip eden 30 gün içinde, Bölüm web sayfasında ilan edilen tarih aralığında Bölüm Staj Komisyonu üyelerine  imza karşılığı teslim etmelidir. 
 • Yaz dönemi dışında staj yapan öğrenciler stajını tamamladıktan sonra  staj defterini stajın bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde Bölüm Staj Komisyonu üyelerine teslim etmelidir. 

STAJ DEFTERİNİN DİJİTAL TESLİMİ

 • Elden teslim ve dijital teslim web sayfasında belirtilen aynı tarih aralığında birlikte yapılmalıdır.
 • Dijital olarak teslim edilen staj defterleri ile elden teslim edilen staj defterlerinin içeriği birebir aynı olmalıdır.
 • Elden teslim edilen defterin içinde bulunan ıslak imzalı ve onaylı tüm formlar taratılmalı ve dijital deftere eklenmelidir.
 • Formlar haricindeki sayfaların taratılmasına gerek yoktur.
 • Web sayfasında ilan edilen tarih aralığında staj defterinin dijital hali (pdf formatı) sakaide açılan staj dersinin ödevler kısmına yüklenir.
 • Yüklenecek olan dosyanın isimi aşağıda belirtilen formatta olmalıdır.
  • Üretim Stajı için: U_StajınYapıldığıYıl_OGRNO (Örneğin; U_2024_1234567890)
  • Yönetim Stajı için: Y_StajınYapıldığıYıl_OGRNO (Örneğin; Y_2024_1234567890)

STAJ DEFTERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Staj defterini teslim eden öğrenci bölümümüz web sayfasında belirtilen tarihte ve belirtilen staj komisyonu üyesi tarafından yapılacak olan staj sözlüsüne katılır.
 • Eğer sözlü sırasında mevcut deftere bir düzeltme verilirse, öğrenci verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve çıktısını elden teslim eder. Ayrıca, defterinin güncel halini dijital formatta sakai ödevler kısmına yeniden yükler.
 • Staj sözlüsünü başarı ile tamamlayan  öğrencinin stajlarını tamamlamasını takip eden süreçte stajlarına ilişkin bilgiler (başarılı-başarısız-ret) transkriptinde görünecektir. 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Staj ile ilgili sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.