Vizyon – Misyon

VİZYON

D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün vizyonu, endüstri mühendisliğinin tüm alanlarında hizmet verebilecek düzeyde eğitim vermek ve bilimsel araştırma yapmak, bu faaliyetlerde ulusal ve uluslararası düzeyde referans kaynağı olan seçkin bir kurum kimliğine ulaşmaktır.

 

MİSYON

D.E.Ü. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün özgörevi; toplumsal sorumluluk bilincine sahip olan, mesleğinin etik değerlerini benimsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, ekonominin ve sanayinin gereksinimlerine ve değişimlerine uyum yeteneği olan, takım çalışmasına ve disiplinler arası işbirliğine yatkın olan, yaratıcı ve analitik düşünce yapısına sahip olan, endüstri mühendisleri yetiştirmek, bunun için gerekli olanakları sunmak ve ulusal/uluslararası düzeyde kabul gören bilimsel araştırmalar yapmaktır.