Eğitim Amaçları

DEÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Programı’nın eğitim amaçları ile öğrencilerin mezuniyetten sonra yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedefleri ve mesleki beklentileri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

Mezunlarımız,

EA1: Temel mühendislik formasyonuna ve çağın gerektirdiği mesleki donanıma sahip, çalışma alanındaki küresel değişimlere yüksek uyum yeteneği gibi özellikleriyle ulusal ve uluslararası şirketlerde farklı görevler üstlenirler.

EA2: Takım içinde ve disiplinler arası çalışmalarda etkin rol oynayabilmek için gerekli olan liderlik, kendine güven ve gelişmiş iletişim özellikleri ile yöneticilik yaparlar.

EA3: Toplumsal sorumluluk, sürdürülebilir kalkınma ve meslek etiği bilinci ile yenilikçi ve girişimci vizyona sahip bireyler olarak meslek yaşamlarını sürdürürler.

EA4: Sürekli iyileşmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş özellikleriyle ulusal ve uluslararası araştırma/geliştirme projelerinde yer alırlar.

EA5: Sistem yaklaşımı ile problemleri tespit etme, tanımlama, çözüm aşamalarını planlama ve alternatif çözüm önerileri üretme gibi özellikleriyle yurt içi/yurt dışı lisansüstü çalışmalar yaparlar.