İş Etüdü Laboratuvarı

İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarı Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde 116 m2lik bir alanda kurulmuştur. Laboratuvarımızın kurulma amacı lisans öğrencilerimize iş etüdü, iş değerleme ve ergonomi konularında öğrendikleri teorik bilgileri uygulama olanağı sağlamanın yanı sıra üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde, öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencilerine sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek uygulamalı araştırmalar yapma imkanı sağlamaktır. Laboratuvarımız bünyesinde üç ana ünite altında aşağıdaki alt deney üniteleri bulunmaktadır:

Biyomekanik Analiz Ünitesi:

İş Etüdü Ünitesi:

Ergonomik Tasarım Ünitesi:

 

Laboratuvarımız bünyesinde aşağıdaki donanımlar bulunmaktadır:

Laboratuvarımız bünyesinde aşağıdaki yazılımlar bulunmaktadır:

 

 

İş Etüdü ve Ergonomi Laboratuvarı Sorumlu Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Bilge BİLGEN    E-mail: bilge.bilgen@deu.edu.tr         Telefon: 0 232 3017615  
Dr.Öğr. Üyesi Burcu FELEKOĞLU  E-mail: burcu.felekoglu@deu.edu.tr    Telefon: 0 232 3017616
Dr.Öğr. Üyesi Şebnem Demirkol Akyol E-mail: sebnem.demirkol@deu.edu.tr  Telefon: 0 232 3017631