Youth Class Projesi Hk.

Yayınlanma Tarihi: 18-01-2024

Youth Class Projesi Yaşar Topluluğu genelinde şirketlerimiz için potansiyel aday havuzu yaratmak, başarılı öğrencileri eğitim dönemlerinde keşfederek mezuniyetleri sonrası açık rollerimizde değerlendirebilmek amacıyla tasarlanmış projedir.

Program kapsamında; Ege bölgesinde bulunan tanınmış Üniversitelerin başarılı 4. Sınıf ve Yüksek Lisans öğrencilerinin, eğitimleri devam ederken 1+1 yıla kadar (min. 6 ay) süre ile Şirketlerimizde haftanın en az 3 günü olacak şekilde süresi belirli kısmi süreli iş sözleşmesi ile görev almalarını hedefliyoruz. Öğrencinin Şirket’te bulunacağı gün sayısı ders programı kapsamında planlanabilecektir. 2023 yılında pilot uygulamasını yaptığımız 2024 yılında ikincisini hayata geçirdiğimiz Youth Class Programımızda Yaşar Topluluğu Şirketlerinden Pınar Süt, Pınar Et, Pınar Su ve İçecek, Yaşar Birleşik Pazarlama, DYO, Viking, Çamlı, Altın Yunus Hotel, Yaşar Bilgi Şirketlerimizin kapsama dahil edilmesi planlanmıştır. Uygulama kapsamında İzmir bölgesinde programa dahil edeceğimiz Hedef Üniversitlerimiz; Yaşar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’dür.

Youth Class Projesi kapsamında Mühendislik (Makine, Kimya, Gıda, Bilgisayar, Yazılım, Elektirik-Elektronik, Enerji Sistemleri, Çevre, Endüstri, Bilişim Teknolojileri, Su Ürünleri) veya İşletme, İktisat (Ekonomi), ÇEKO, Maliye, Görsel İletişim Tasarımı ve Medya bölümleri içerisinden Proje Asistanları istihdam edilecektir.

Presipler ve Yaklaşımlar

• Sözleşmeler en az 6 ay en çok 1 yıl süre ile yapılır. +1 kez den fazla sözleşme yenilemesi yapılmaz.

• Oryantasyon süreci belirsiz süreli çalışanla aynı şekilde yürütülür.

• Süreçte her bir Proje Asistanı için mentör tanımlanır. Mentör öğrencinin işe uyumu ve gelişiminden sorumludur.

• Proje Asistanının uyum süreci yapılandırılmış anketlerle belirli sürelerde takip edilir.

• Sözleşme süresi dolmadan her Proje Asistanı için Yöneticisi tarafından başarı değerlendirmesi yapılır.

• Sözleşme sonunda başarı değerlendirmesi olumlu olan tüm Proje Asistanları öncelikle mevcut departmanınında değerlendirilir. Mevcut departmanında açık kadro olmaması durumunda ise Topluluk genelinde öncelikli aday olarak değerlendirilir.

• Yüksek Lisans’a devam eden Proje Asistanlarından haftanın 5 günü tam zamanlı çalışmaya geçebilecek olanlar başarı değerlendirmeleri olumlu ve uygun kadro mevcut ise belirli süreli sözleşme tarihinden önce (6. Aylarını tamamladıktan sonra) fesih edilerek belirsiz süreli sözleşmeye geçirilebilir.

• Kendi isteği ile ayrılan tüm Proje Asistanlarına çıkış görüşmesi/ anketi uygulanır.