Tek Ders Sınavları Hk

Yayınlanma Tarihi: 17-04-2024

Fakültemizin Değerli Öğrencisi, Üyesi,

Üniversitemiz Senatosunun 12 Ağustos 2022 tarih ve 612/04 sayılı kararı ile kabul edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının Öğrenim Süresi ve Öğrencilik haklarından yararlanma başlıklı 8. Maddenin (3). fıkrası “Takip ettiği eğitim-öğretim programının bir tanesi hariç, diğer bütün derslerini, varsa stajları ile bitirme projesini başarmış olan öğrenciler için bu Esasların 20. Maddesinin (1). fıkrasında belirtilen şartları sağlamak koşuluyla başarısız oldukları dersten; yaz okuluna devam eden öğrencilere yaz okulu sınavlarının bitim tarihinden sonra, yaz okuluna devam etmeyen öğrencilere ise ilgili yarıyıl sonu sınavlarının bitim tarihinden sonra olacak şekilde Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihlerde tek ders sınavı açılabilir. Ancak, başarısız olduğu tek dersten AA alması halinde bile, genel not ortalaması 2.00’ın altında kalacak öğrenciler tek ders sınavına giremezler.” hükmü gereğince 2023-2024 öğretim yılı Bahar yarıyılı tek ders sınav tarihleri ile Yaz okulu sonrası tek ders sınav tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

2023-2024 öğretim yılı bahar yarıyılı tek ders sınav tarihi

Sınav Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi

2023-2024 öğretim yılı Yaz okulu sonrası tek ders sınav tarihi

Sınav Tarihi: 23 Eylül 2024 Pazartesi.

Her öğrenci bir yarıyılda yukarıda sınav tarihleri belirtilen tek derslerden sadece bir tanesine girebilir.