Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin Öğrenci Atölyesi

Yayınlanma Tarihi: 02-01-2023

Manisa Celal Bayar Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr.İrem

DENİZ  CAN  tarafından  “Sürdürülebilir  ve  Yaşanabilir  Bir  Dünya  İçin  Öğrenci  Atölyesi”  konulu

çalıştay  23-24  Şubat  2023  tarihlerinde  Prof.Dr.Ümit  Doğay  ARINÇ  Kültür  Merkezi’nde

gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerimize duyurulur.