Stajlar ile ilgili Yeni Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 24-06-2021

Değerli Öğrenciler,

Fakültemiz öğrencilerinin stajlarının Mühendislik Fakültesi Öğrenci Staj Yönergesine uyumlu olarak 
yürütülmesine, uzaktan yapılacak stajların öncelikli olarak mezuniyet aşamasındaki öğrenciler için 
yapılmasına, uzaktan yapılacak staj sürelerinin öğretim planında belirtilen staj süreleri ile eşit olması, 
sadece zorunlu stajlar için Fakültemizce SGK ödemesinin yapılması ve yaz okulu eğitiminin uzaktan 
olması sebebi ile bu süre zarfında öğrencilerin stajlarını yapmalarının uygun görüldüğüne ilişkin 
Fakültemiz Yönetim Kurulunun 23.06.2021 tarih ve 30/14 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.