Staj yapılabilir tarihler ile ilgili önemli duyuru

Yayınlanma Tarihi: 15-02-2019

Fakültemiz staj uygulama esaslarının 8. Maddesinin 9. Fıkrasında “stajlar, akademik takvim göz önüne alınarak en erken bütünleme sınavlarının bitimini takip eden ilk iş gününde başlar.”
Aynı maddenin 10.fıkrasında “yaz öğretimi programında ders alan öğrencilerin staj dönemleri, yaz öğretimi bittikten sonra başlar” denilmektedir.

Stajlar akademik takvimde belirtilmiş, bütünleme sınavları ve/veya yaz okulu ders / final tarihleri ile kesinlikle çakıştırılamaz. Staj yapacak tüm öğrencilerimizin yukarıda belirtilen esaslara dikkat
etmeleri gerekmektedir.