Staj Yapacak Öğrenciler için İşe Giriş Bildirgesi Kontrolü Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 26-07-2021

Öğrencilerimizin dikkatine,

2020/2021 Öğretim yılı yaz dönemi stajlarını yapmak üzere evraklarını Bölüm
Staj Komisyonlarına teslim eden öğrencilerin; staj başlangıç tarihinden bir
gün önce E-devlet üzerinden “İşe Giriş Bildirgesi” ekranını kontrol etmeleri
yaşanabilecek aksaklıkları önlemek için önemlidir. Girişleri gözükmeyen
öğrencilerin Dekanlık “Öğrenci İşleri Birimi” ile iletişime geçmeleri
gerekmektedir. Kontrol adımları ekte yer almaktadır.

Eki için lütfen tıklayınız:
https://eng.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2021/07/ise_giris_bildirgesi_hakkinda.png