Seminer ve Bitirme Projesi Rapor Teslim Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 29-05-2023

Öğrencilerimizin Seminer/Bitirme Projesi raporlarını 1 Haziran 2023 Perşembe Günü, danışman hocalarına ve jüri üyelerine PDF dosyası şeklinde e-posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Jüri üyeleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

Öğrencilerimiz raporlarını teslim ederken aşağıdaki durumlara dikkat etmelidir:

  • Bitirme Projesi/Seminer Hazırlama Kılavuzundaki bilgilere göre dosyalarını isimlendirmeleri gerekmektedir. İsimlendirme örneği aşağıda verilmektedir.

           2022/2023 Bahar Dönemi için Seminer Raporu İsimlendime Örneği:

            S_2022_2023_BAHAR_OgrenciNo1_OgrenciNo2…

           2022/2023 Bahar Dönemi için Bitirme Projesi Raporu İsimlendime Örneği:

           P_2022_2023_BAHAR_OgrenciNo1_OgrenciNo2…

  • Yukarıdaki şekilde adlandırılan pdf dosyasının en arkasında önce Benzerlik Tarama Formu (bkz. EK 5), sonra toplam benzerlik oranını gösteren Benzerlik (Turnitin) Raporunun İlk Sayfası yer almalıdır.

Öğrencilerimize duyurulur.