Seminer/Bitirme Projesi Teslim Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 11-01-2021

Değerli Öğrencilerimiz,

2020/2021 Güz yarıyılı Seminer/Bitirme Projesi Teslimi için derslerin en son günü olan 27/01/2021 Çarşamba günüdür.

Ancak, Danışmanlarınızın gönderilen Seminer/Bitirme Projesinin benzerlik taramasını alabilmeleri için sizlere teslim için belirledikleri tarih önceliklidir.

Web sayfamızda ilgili bölümde ilan edilmiş belirtilen formata göre hazırlanan Seminer/Bitirme Projesi, aşağıda belirlenen formata göre hazırlanıp Seminer/Bitirme Projesi Danışmanınıza pdf formatında belirlenen e-mail formatı ile gönderiniz .

Ör: Seminer2021g_ogrenci no (birden fazla ogrenciden oluşan grup çalışması ise, lütfen ogrenci numaraları kucukten buyuge sıralı ve numara aralarında _ olacak şekilde yazınız. Sadece gruptaki 1 kişi göndersin)

Bitirme2021g_ogrenci no (birden fazla ogrenciden oluşan grup çalışması ise, lütfen ogrenci numaraları kucukten buyuge sıralı ve numara aralarında _ olacak şekilde yazınız. Sadece gruptaki 1 kişi göndersin)

Sunumlarınız en son Finallerin son günü olacak şekilde 12/02/2021 Cuma günü Danışmanlarınızın belirlediği gün ve saatte online olarak yapılacaktır.

Bu nedenle Danışmanlarınız ile iletişim halinde olmanız önem arz etmektedir.

İlgili Öğrencilere Duyurulur.

Bölüm Başkanlığı