Sağlık Turizmi Kapsamında Gönüllü Destek Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 25-10-2021

Hastanemizde Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında verilecek hizmetlerde tanıtım ve

işleyiş ile ilgili destek olmak amaçlı, kurumuzda çalışan yabancı uyruklu veya çifte vatandaş statüsünde

bulunan kurum personelinin ve kurumumuzda eğitim gören öğrencilerin konuyla ilgili bilgilendirilip,

gönüllülük esasına dayanarak birimimize yardımcı olmak isteyen kişilerin health.tourism@deu.edu.tr

adresine veya 0232 412 20 19 nolu telefona başvurularının sağlanması konusunda gereğini arz ederim.

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Hastane Müdürlüğü