Lisans Öğrencileri için Anket Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 01-12-2021

Değerli öğrencilerimiz,

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe Finansman Bilim
Dalı Doktora Programı öğrencisi Halenur YILMAZ’ın “Muhasebe Eğitiminde Yanılgıların Analizi:
Ölçek Geliştirme Çalışması” isimli doktora tez çalışması kapsamında geliştirilen Muhasebe Eğitimindeki
Yanılgıların Analizi (MEYA) ölçeğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Ölçek formu linki: https://forms.gle/Z2ywYvzcUYF1YeAx6