Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi

Yayınlanma Tarihi: 28-03-2023

Atılım  Üniversitesi  Mühendislik  Fakültesi  tarafından  düzenlenen  ve  27-28  Nisan  2023

tarihlerinde yapılması planlanan “Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci

Kongresinin (MÜBAK 2023)” 11-12 Mayıs 2023 olarak güncellendiği bildirilmiştir.

Öğrencilerimize duyurulur.