9. Hitit Öğrenci Kongresi Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 06-03-2023

Çorum Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 27-30 Nisan 2023 tarihleri
arasında farklı bilim dalları ve branşlarda hazırlanan bilimsel çalışmaların sunulup sergileneceği 9. Hitit
Öğrenci Kongresi düzenlenecektir.
İlgi duyan öğrencilere duyurulur.