2021 YLSY Kapsamında Resmî Burslu Statüde Yüksek Lisans ve/veya Doktora Fırsatı

Yayınlanma Tarihi: 15-10-2021

Değerli Dokuz Eylül Üniversitesi Mensupları,
Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç
duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi
Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak
Bakanlığımızca verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek
amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir. Bu doğrultuda 2021 YLSY
kapsamında resmî burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi
görmek üzere yurt dışına 358 öğrenci gönderilecektir.
Hâlihazırda mezun olan öğrencilerimizi bu yıl açılan başvurular için,
gelecek yıl mezun olacak son sınıf öğrencilerimizi ise bilgilendirme amaçlı
olmak üzere, aşağıda linkte yer alan 2021 YLSY Başvuru Kılavuzunu
incelemeleri ve bu eşsiz burs fırsatlarından yararlanmaları için duyurunun
tüm öğrencilerimize ulaşmasını önemle rica ederiz.
Saygılarımızla...
Dokuz Eylül Üniversitesi - YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü
https://ylsy.deu.edu.tr <https://ylsy.deu.edu.tr> 
Duyuru Metnine ulaşmak için tıklayınız.
Twitter: https://twitter.com/MebYurtDisiEgtm
<https://twitter.com/MebYurtDisiEgtm> 
Instagram: https://www.instagram.com/mebyurtdisiegitim
<https://www.instagram.com/mebyurtdisiegitim> 
Başvuru işlemleri, 21 Ekim - 1 Kasım 2021 tarihleri arasında olup, 1 Kasım
2021 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir.