2020-2021 Bahar Yarıyılı Staj Duyurusu-11/03/2021 Revize

Yayınlanma Tarihi: 08-03-2021

2020-2021 Bahar Yarıyılı Staj Duyurusu

Bahar yarıyılında stajların yüz yüze veya firmalarda online (çevrim içi) olarak yapılmasına karar verilmiştir. Yeni karar kapsamında, ödev yoluyla staj kaldırılmıştır. Bahar döneminde ders alan ve/veya dönem sonunda mezun olacak öğrenciler, bahar dönemi içinde veya dönem bittikten sonra (bahar dönemi bütünleme sınavları tamamlandıktan sonra) yazın stajlarını yüz yüze veya firmalarda online olarak yapabilir.

Üretim stajı yapabilmek için 2. sınıf  derslerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. 2. sınıf derslerini almaya devam eden öğrenciler üretim stajlarını yapamaz.

Yönetim stajı yapabilmek için 3. sınıf  derslerinin tamamlanmış olması gerekmektedir. 3. sınıf derslerini almaya devam eden öğrenciler  yönetim stajlarını yapamaz.

2020-2021 Bahar döneminden itibaren staj yapacak öğrencilerimizin yapacağı üretim ve yönetim stajları ile ilgili dikkat edilecek hususlar:

  1. Staja Hazırlık ve Başvuru

Staj yapacak öğrencilerin Staj Başvuru ve Kabul Formunu doldurması, imzalaması ve tarayıp nazan.guney@deu.edu.tr ve staj.deu.endustri@gmail.com adreslerine e-mail ile göndermesi gerekmektedir. Firmada yüz yüze staj yapacak olan öğrencilerimiz başvuru formuna ek olarak yüz yüze stajın sorumluluklarını kabul ettiğine dair dilekçeyi de tarayıp aynı adreslere mail ile göndermelidir. Staj başvuru formunun (firmada yüz yüze staj yapacaklar için dilekçe ile birlikte) staj başlangıç tarihinden üç hafta önce ilgili mail adreslerine gönderilmesi gerekmektedir. Firmada yüz yüze staj yapacak olan öğrencilerimize staj başvurularını yaptıktan sonra, sigortanın yapıldığına ilişkin “İşe Giriş Bildirgesi” e-mail yolu ile iletilecektir. Okul sadece yüz yüze yapılan zorunlu stajlar için 20 iş günü sigorta yapmaktadır. Uzaktan online (çevrim içi) yapılan stajlarda sigorta ödemesi yapılmamaktadır.

  1. Staj Formları ve Raporunun Hazırlanması

Hem yüz yüze hem de uzaktan (online) staj yapacak öğrencilerimizin hazırlaması gereken tüm formlar ve staj raporu örnekleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

  1. Staj Raporlarının Teslimi ve Değerlendirilmesi

Hazırlanan staj raporlarının teslim zamanı ve staj sözlülerine dair duyurular, daha sonra bölüm internet sitemizden ilan edilecektir; ilgili duyuruları sürekli takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.

2.maddedeki tabloda belirtilen esaslara göre hazırlanmış staj raporlarının teslimi, teslim dönemleri ilan edildikten sonra, şu şekilde yapılacaktır:

Firmalarda Yüz yüze staj: Pandemi öncesi dönemde olduğu gibi hazırlanan staj raporu tüm formları ve imza/mühürleri ile birlikte çıktı alınıp ciltlenecek ve elden, posta, kargo ile teslim edilecektir.

Firmalarda online (çevrim içi) staj: Hazırlanan staj raporu pdf biçiminde staj.deu.endustri@gmail.com adresine, konu kısmında öğrenci no, sınıf /adı soyadı/stajın şekli (online) /stajın türü (üretim‐yönetim) belirterek e-posta ile gönderilecektir. Hazırlanan bu raporda firmadan alınan staj raporu içeriğinin uygunluğuyla ilgili imzalı yazı mutlaka olacak ve taratılıp raporun en arkasına (staj değerlendirme formundan önce) eklenecektir.

  1. Diğer Önemli Noktalar

Stajların zorunlu olduğuna dair belge, firma tarafından istendiği takdirde, bölüm sekreterliğinden alınabilir.

Tüm stajlar, yönetmelikte belirtildiği üzere 20 iş günüdür, online (çevrim içi) yapılacak stajların sürelerinin de öğretim planında belirtilen staj süreleriyle (20 iş günü) eşit olması gerekmektedir.

Öğrencilerimiz, farklı staj türlerini (yüz yüze ve online) seçmiş olsalar dahi, aynı zaman dilimlerini kapsayan iki farklı staj yapamazlar. (Üretim ve yönetim stajı aynı 20 iş günü içinde birlikte yapılamaz.)

Söz konusu esaslar pandemi sürecinin gidişatına göre alınabilecek yeni kararlar doğrultusunda değişebilir. Böyle bir durumda öğrencilerimize yeni bilgi paylaşımı bölüm internet sitemiz yoluyla yapılacaktır. İlgili duyuruları sürekli takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.

DEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu