2019-2020 Yaz Dönemi Covid-19 Pandemi Süreci Staj Başvurusu Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 15-06-2020

DEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 2019-2020 Yaz Dönemi Covid-19 Pandemi süreci Staj Başvurusu Duyurusu

 

Üniversitemiz Senatosunun 06.05.2020 tarihli kararının 4. maddesinde birimimizle ilgili stajlar konusunda “ i) Pandemi öncesi başlanılan ve pandemi nedeniyle ara verilen stajlardan en az %50’si tamamlananların yapılmış sayılmasına, ii) %50’si tamamlanmamış olan stajların uzaktan öğretim yöntemi ile ödev, proje ya da uygulama dosyası vb. faaliyetlerle yapılmasına, iii) Bunun dışındaki stajlara ilişkin hususların ilgili birim yönetim kurullarınca karara bağlanmasına” karar verilmiştir.

Bu doğrultuda, 2019/2020 yaz döneminde (COVID-19 pandemi sürecinde) endüstri mühendisliği bölümü öğrencileri tarafından yapılacak üretim ve yönetim stajları üç şekilde (firmada yüz yüze, firmada online ve ödev) gerçekleştirilebilmesine karar verilmiştir. Bu stajlar ile ilgili dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir. Öğrencilerimiz, bu hususlar dışındaki stajlarla ilgili tüm sorular için bölümümüz staj komisyon üyelerine başvurabilir.

 

2019/2020 yaz döneminde (COVID-19 pandemi sürecinde) yapılacak üretim ve yönetim stajları ile ilgili dikkat edilecek hususlar:

 • Stajlar, bütünleme sınavlarının tamamlandığı 13.07.2020 tarihinden itibaren başlayabilir.
 • Bu yaz staj yapacak öğrencilerimizin, bölüm internet sitemizin “Staj Formları” kısmında ilan edilen “2019/2020 Öğretim Yılı (Pandemi Dönemi) Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu”nu staja başlama tarihinden 3 hafta öncesine kadar staj.deu.endustri@gmail.com adresine imzalı (scan) taranmış kopye olarak göndermeleri gerekmektedir.
 • Yaz okuluna devam eden öğrencilerimiz, yaz okulu için açıklanan 20.07.2020 ile 28.08.2020 tarihleri arasında, uzaktan staj seçeneğini tercih etmiş olsa dahi, staj yapamazlar. Aynı zaman diliminde hem yaz okulu hem de staj başvurusu yapan öğrencilerimizin stajları tespit edilip iptal edilebilecektir.
 • Uzaktan yapılacak stajların sürelerinin öğretim planında belirtilen staj süreleriyle (20 iş günü) eşit olması gerekmektedir.
 • 27.05.2020 tarihinde YÖK tarafından yapılan açıklamada da vurgulandığı üzere, uzaktan yapılacak stajlar mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz için önerilmektedir. Ancak ileride yaşanabilecek mağduriyetler ve hak kayıplarının (öğrencinin staj nedeniyle mezuniyetinin gecikmesi, mezuniyet sıralamasında yaşanabilecek olumsuzluklar, lisansüstü eğitime başvuru tarihlerinde yaşanabilecek sorunlar vb.) önüne geçmek için uzaktan staj imkânı ve ödev şeklinde staj uygulaması mağduriyet yaşaması muhtemel öğrencilerimiz için de değerlendirilebilecektir.
 • Öğrencilerimiz, uzaktan staj imkânı tanıyan ofis, firma ve işletmelerde uzaktan (online) staj yapabilirler. Bu durumda dekanlık tarafından SGK ödemesi yapılmaz. Uzaktan staj için örnek olabilecek linkler bölüm internet sitemizde paylaşılacaktır.
 • Öğrencilerimiz ofis, firma ve işletmelerde yüz yüze staj yapabilirler, ancak bu durumda öğrencimizin Bölüm Başkanlığı’na staj başvuru formuna ek olarak yüz yüze stajı tercih ettiğine ve bu tercihin tüm sorumluluklarını kabul ettiğine dair bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir. Bu durumda dekanlık tarafından SGK ödemesi yapılacaktır. İlgili dilekçeye bölüm internet sitemizin “Staj Formları” kısmından ulaşılabilir.
 • Öğrencilerimiz, uzaktan staj yaptıkları (online staj veya ödev yoluyla) durumlarda aynı zaman dilimlerini kapsayan iki farklı staj yapamazlar. (Üretim ve yönetim stajı aynı 20 iş günü içinde birlikte yapılamaz.)
 • Öğrencilerimiz staj türüne göre aşağıda belirtilen şekilde staj raporlarını hazırlayacak ve ilgili formları ekleyecektir
 • Firmalarda yüz yüze staj yapan öğrencilerimiz: Pandemi öncesi dönemde geçerli olan “Üretim ve Yönetim Staj Rehberi” ndeki soruları eksiksiz olarak yanıtlamakla yükümlüdür. Pandemi öncesi dönemde geçerli olduğu üzere staj raporunun her sayfasını staj yetkilisine imzalatıp mühürletmekle sorumludur. Ayrıca, üçer adet “Staj Sicil Formu” nu, staj raporlarıyla birlikte (formun birer kopyası staj raporunun içinde yer alacak şekilde) ve bir kopya “Yapılacak İşler” formunu (staj raporunun içinde yer alacak şekilde) komisyon üyelerine teslim etmelidir. İlgili formlara bölüm internet sitemizin “Staj Formları” kısmından ulaşılabilir.
 • Firmalarda uzaktan (firmada online) staj yapan öğrencilerimiz: Pandemi öncesi dönemde geçerli olan “Üretim ve Yönetim Staj Rehberi” ndeki soruları yanıtlamakla yükümlüdür. Staj raporunun her sayfasını staj yetkilisine imzalatıp mühürletme durumundan muaftır. Ancak staj raporundaki bilgilerin uygunluğuna dair firmadan bir yazı almaları gerekmektedir.  Ayrıca, ikişer adet “Uzaktan Staj için Staj Sicil Formu” nu, staj raporlarıyla birlikte (formun birer kopyası staj raporunun içinde yer alacak şekilde) komisyon üyelerine teslim etmelidir. İlgili formlara bölüm internet sitemizin “Staj Formları” kısmından ulaşılabilir. Uzaktan (online) staj yapan öğrenciler “Yapılan İşler” formunu raporlarına eklemeyecektir.
 • Uzaktan (ödev yoluyla) staj yapan öğrencilerimiz: “Uzaktan Üretim ve Yönetim Staj Rehberi” ndeki soruları yanıtlamakla yükümlüdür. Ayrıca, ikişer adet “Uzaktan Staj için Staj Sicil Formu” nu, staj raporlarıyla birlikte (formun birer kopyası staj raporunun içinde yer alacak şekilde) komisyon üyelerine teslim etmelidir. İlgili formlara bölüm internet sitemizin “Staj Formları” kısmından ulaşılabilir. Uzaktan (ödev yoluyla) staj yapan öğrenciler  “Yapılan İşler” formunu raporlarına eklemeyecektir.
 • İlgili staj rehberleri ve örnek staj raporları bölüm internet sitemizin “Stajlar” sekmesinden edinilebilir.
 • Hazırlanan staj raporlarının teslim zamanı ve staj sözlülerine dair duyurular, daha sonra bölüm internet sitemizden ilan edilecektir; ilgili duyuruları sürekli takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.
 • İstisna olarak, mezuniyet aşamasındaki öğrencilerimiz, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için, “2019/2020 Öğretim Yılı (Pandemi Dönemi) Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu” nda önceden belirlenmiş olan staj süresi sonunda staj raporlarını tamamlayınca, teslim ve değerlendirme işlemleri için staj komisyonuna başvurabilir.
 • Teslim edilen tüm staj raporları, gerekli görüldüğü durumlarda intihal programları ile benzerlik taramasından geçirilebilecek ve belirli kriterlerin üstündeki (örneğin, başka öğrencilerin staj defterleri ile ve/veya çeşitli makale, internet sitesi, blog vb. internet kaynakları ile yüksek benzerlik tespit edilen, özgünlük şüphesi bulunan) staj defterleri staj komisyonunca reddedilebilecektir. Dolayısıyla, öğrencilerimizin, teknik ayrıntıları içerecek şekilde, akademik bir yazım dili ile, etik ve alıntılama kurallarına uygun şekilde ve kendi cümleleriyle staj defterlerini hazırlaması son derece önemlidir. Tüm staj raporlarının sonuna, yararlanılan kaynakları içeren bir “Kaynaklar” bölümü eklenmelidir.
 • Söz konusu esaslar pandemi sürecinin gidişatına göre alınabilecek yeni kararlar doğrultusunda değişebilir. Böyle bir durumda öğrencilerimize yeni bilgi paylaşımı bölüm internet sitemiz yoluyla yapılacaktır. İlgili duyuruları sürekli takip etmek öğrencilerimizin sorumluluğundadır.

 

DEÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu

Doç.Dr. Derya Eren Akyol (Staj Kom. Başk.)          

Dr.Öğr. Üyesi Mualla Gonca Avcı                             

Dr.Öğr. Üyesi Kemal Subulan                                    

Arş.Gör.Dr. Çağla Cergibozan                                    

Arş.Gör. Nurhan Dudaklı                                            

Arş.Gör. M. Emre Şenol                                              

Arş.Gör. İrem Sarbat                                                   

Arş.Gör. B. Meltem Kayhan                                       

Arş.Gör. Elif Ercan                                         

 

İlgili öğrencilere duyurulur.

 

 

Güncelleme 04/06/2020

Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonu Başkanlığı