Bölüm Yönetimi

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Adil Baykasoğlu
adil.baykasoglu@deu.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr.Öğr. Üyesi Burcu Felekoğlu
burcu.felekoglu@deu.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Serdar Taşan
serdar.tasan@deu.edu.tr